Så bildas skolans matematikutbildning

Varför ser skolans matematikutbildning ut som den gör?
För att förstå det har Anette Jahnke studerat den praktiska, oftast tysta kunskap som utvecklas av alla som arbetar med matematikutbildning på något sätt.

»»» Läs intervjun med Anette Jahnke på [Skolporten]

»»» Hon lyssnar efter den tysta mattekunskapen [Lärarnas Nyheter]