Matematikämnet och stadiebytet mellan grund-och gymnasieskolan

Niclas Larson försvarar den 2:e december sin avhandling vid Linköpings universitet. Det övergripande syftet med studien i avhandlingen var att undersöka matematikutbildningen och matematikämnets roll i samband med stadiebytet från grund- till gymnasieskolan.

»»» Läs vidare [Linköpings universitet]

»»» Läs abstract och ladda ner fulltextversionen [Linköpings universitet]