Kritik mot vaga kunskapskrav

Vaga nationella kunskapskrav orsakar vanmakt i skolan. Det menar Gunnar Hyltegren som i sin avhandling tittat på hur kunskapskraven tolkas av lärare.

När kunskapskraven inte är precisa utan så påtagligt vaga kan användbarheten starkt ifrågasättas, säger Gunnar.

»»» Läs mer på [Skolvärlden]