Danska undervisningsministeriet utvecklar test för dyskalkyli

Danska undervisningsministeriet håller på att utveckla test för matematiksvårigheter/dyskalkyli.

Forskningsöversikt och kravspecifikation på testet hittar du via länkar till höger på Dyslexiförbundets hemsida.