Alternativa test till Förstå och använda tal

Nu finns alternativa test till Förstå och använda tal – en handbok tillgängliga. Dessa nya test är att se som komplement till de test som finns i boken och är avsedda att mäta samma sak som de gamla. Syftet är att man vid behov ska kunna göra testen fler gånger.

Adressen där testen finns att hämta ner finns i boken på sid 4.