Upptäck mattepotentialen i eleverna

Jana Madjarova, professor i matematik, skriver om vikten av att lyfta fram unga med fallenhet för matematik och hur tävlingen Matte-SM kan bidra till att lyfta fram den potiential många deltagare har.

»»» Upptäck mattepotentialen i eleverna [Skolvärlden]

Från tidigare Aktuellt

»»» [Skolornas matematiktävling]