Regeringsuppdrag om begåvade elever

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att stimulera och stödja grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade elever genom att utarbeta ett särskilt stödmaterial. Materialet ska innehålla anvisningar om hur arbetet med särskilt begåvade elever kan organiseras samt ge exempel på undervisningsmetoder och arbetssätt utifrån rådande lagstiftning och aktuell forskning.

»»» Uppdrag att främja arbete med särskilt begåvade elever [Regeringen]

»»» Regeringsuppdrag U2014/5038/S [Regeringen]