Ny snabb matematiklärarutbildning i Göteborg

Bristen på lärare i matematik och naturvetenskap, särskilt i storstäderna, har fått Göteborgs universitet och Göteborgs stad att ta fram en ny lärarutbildning som leder till snabbare examen. Utbildningen, som startar till våren, vänder sig till dem som redan har ämnesbehörighet i matematik och naturvetenskap, men saknar den pedagogiska biten. Genom högre studietakt blir studenterna färdiga lärare på två terminer plus sommaren i stället för tre terminer. Nytt är också att särskilda skolor valts ut för praktik, så kallade universitetsskolor, där lärarna som handleder studenterna ska samarbeta med forskare från universitetet.

»»» Ny snabbväg för mattelärare [SvD]

»»» Nysatsning på lärare i matematik och naturvetenskap [Göteborgs universitet]