2014 års Göran Emanuelsson-stipendiater utsedda

2014 års Göran Emanuelsson-stipendium för bästa examensarbete inom lärarutbildningen delas mellan Roheen Ashiq vid Uppsala universitet, Mattias Norström och Martin Sjökvist vid Mälardalens högskola.

Roheen Ashiqs uppsats har titeln Matematik i förskolan – studie bland barn kring förekomsten av prototyper hos mönster. Uppsatsen skriven av Mattias Norström och Martin Sjökvist har titeln Om och endast om – hur bevis och bevisföring hanteras i två gymnasieläroböcker.

»»» Läs juryns motivering och ladda ned arbetena [LUMA]