Utforska och upplev matematikens värld

Matematik är att utforska, förklara och lokalisera. Matematiklyftet för förskollärare ger nya sätt att se på matematik. Forskaren Maria Johansson från Luleå har varit med och tagit fram grunden till Matematiklyftet för förskolan och förskoleklass.

»»» Utforska och upplev matematikens värld [NSD]

»»» Matematiklyftet i tidigare Aktuellt