Amerikansk matematikutbildningshistoria och japanska visioner

Varför suger amerikaner på matematik, frågar sig Elizabeth Green i New York Times. Hon hittar svaret i en lång historia av utbildningsvisioner och en lika lång historia av misslyckad implementering av reformerna. Blir Common Core en i raden av misslyckade reformer?

»»» Why Do Americans Stink at Math? [New York Times]