Sveriges PISA-resultat en effekt av att eleverna inte anstränger sig?

DN har med hjälp av en datakörning identifierat enskilda elevers provresultat på PISA-testet och jämfört med betyg och resultat på nationella prov. Många svarar inte rätt ens på varannan fråga, trots bra betyg i matematik. Datakörningen omfattar 50 av de 209 skolor som deltog i PISA, totalt motsvarande 1250 elever.

DN:s granskning visar flera anmärkningsvärda svarsmönster i Pisa. Engelska skolan i Bromma i Stockholm, en av de deltagande skolorna, har många högpresterande elever. Ungefär var fjärde niondeklassare fick det högsta betyget, MVG, i de nationella proven i matematik år 2012. Över hälften fick MVG i matematik i avgångsbetygen, men deras resultat i Pisa-provet, som DN kunnat ta fram, är högst medelmåttigt. I snitt skrev eleverna rätt på 47,5 procent av mattefrågorna. Det kan jämföras med Fors-Hedaskolan i Värnamo, där motsvarande snittpoäng på Pisa-testet var 47,9 procent rätt. Här fick bara 4,2 procent av eleverna MVG i de nationella proven, alltså betydligt färre. Var sjunde elev blev underkänd.

»»» Därför kan Pisa-testet vara missvisande [DN.se]

»»» Kunskapsnivån rasar inte [DN]

»»» Forskare: “Lita helt och hållet på PISA” [SvD]

»»» Pisas projektledare: ”Finns säkert i andra länder också [DN]