Stockholms universitet fryser ämneslärarutbildning

Det råder brist på lärare i naturvetenskap men eftersom för få personer har sökt till inriktningen matematik och naturvetenskap för årskurs 7-9 så kommer Stockholms universitet inte att starta utbildningen i år.

»»» SU fryser lärarutbildning i naturvetenskap [Skolvärlden]

»»» Universitetet stryper matematiklärarutbildning [Dagens Industri]

»»» Lärarbristen riskerar att bli katastrofal [Dagens Industri]