Myriader av världar

Vi får stå ut med tanken på oändligt många världar om vi ska ta fysikens matematiska teorier på allvar, skriver Max Tegmark i en ny bok.

»»» Av myriader världar är det här den enda vi har [SvD]

»»» Max Tegmark på wikipedia [wikipedia]

Från tidigare Aktuellt

»»» Om Max Tegmark