Elever måste rustas för problemlösning

Efter Pisa-resultaten har röster höjts för en återgång till traditionell katederundervisning. Åse Hansson, som forskar i matematikpedagogik och lärarkompetens vid Göteborgs universitet, är kritisk. Hon menar att katederundervisning bygger på att eleverna passivt tar emot kunskap som förmedlas av läraren. Det är en föråldrad pedagogik som inte fungerar som samhället ser ut idag.

“Vårt samhälle kommer att efterfråga människor som har lärt sig tänka själva och vara kreativa”, menar Åse Hansson. “Det kan inte katederundervisningen förbereda eleverna på. I exempelvis matematik behöver eleverna lära sig problemlösning och att resonera sig fram till olika svar.”

»»» Forskare: Katederundervisning är föråldrat [SR]