Studenter i Umeå allt sämre

Sedan slutet av 90-talet har matematikkunskaperna hos studenterna i Sverige sjunkit. På matematik- och civilingenjörsprogrammen på Umeå universitetet klarar hälften av de nya studenterna inte den enklaste uppgiften som handlar om grundläggande bråkräkning på ett test inför terminsstarten.

»»» Här är mattetalet studenterna inte kan lösa [Svt]