Stora avhopp från matematiklärarutbildningen

Intresset för att bli ämneslärare på högstadiet är så lågt att utbildningen lagts på is vid flera högskolor. Ämneslärarutbildningarna brottas med dubbla problem: Få sökande och många avhopp. Sett till ämnen är det främst de i naturvetenskap och matematik som drabbas. Mer än hälften av lärosätena med högstadielärarutbildning har lagt den på is, bland andra Karlstads universitet och Linnéuniversitetet.

»»» Kris för lärarutbildningar [SVT]

»»» Barn till lärare vill inte längre utbilda sig till lärare [DN.se]

»»» Ämnesintresserade ratar lärarutbildningen [DN.se]