Matematik och slöjd i Bankeryd

Vad kostar din stol? Eleverna på Nyarpsskolan vet.

»»» Matematik som går att sitta på [ORIGO]