Forskare protesterar mot PISA

Efter att PISA diskuterat vid forskarkonferensen AERA har 80 av forskarna skrivit ett protestbrev till Andreas Schleicher som är ansvarig för PISA inom OECD. De sammanfattar kritiken i sju punkter där de menar att PISA strider mot god utbildningssed.

  • Pisa har lett till att standardiserade tester används i allt högre grad, trots att de har stora brister.
  • Pisa har lett till ett kortsiktigt fokus för att landet ska förbättra sina resultat, trots att åtgärder som man vet leder till långsiktiga resultat – som att satsa på att höja läraryrkets status – tar lång tid att få genomslag.
  • Det som inte går att mäta kommer i skymundan. Därmed skapas en snäv bild av vad utbildning är och kan vara.
  • OECD är en organisation för ekonomisk utveckling och fokuserar på att elever ska lära sig sådant som kan leda till en anställning. Men utbildning handlar om mer än så.
  • OECD har inget mandat att förbättra världens utbildningsväsen.
  • OECD:s partnerskap med multinationella vinstdrivande företag som tjänar på om mätningen visar på problem. Då kan de erbjuda sina tjänster.
  • Eleverna far illa av testcyklerna och klassrumsundervisningen blir lidande. De undergräver lärarnas autonomi och leder till mer flervalsfrågor och testsituationer. De ökar elevernas redan höga stressnivå.

»»» PISA skadar utbildningsväsendet, anser forskare [LT]

»»» OECD and PISA tests are damaging education worldwide [The Guardian]

»»» Forskare: Ställ in nästa PISA-test [SvD.se]

»»» PISA urholkar skolan i tävlandets namn [SvD.se]

»»» PISA-kritik även från sydostasien [DianeRavitch.net]

»»» Forskare: Katederundervisning är föråldrat [SR.se]