1200 elever byggde jättefraktal

1 200 mellanstadieelever från Göteborg har varit med och byggt en stor fraktalstruktur, som är hela sjutton och en halv meter hög vilket är världsrekord. Jakob Uhlin är formgivare på Fraktalfabriken och har varit med och konstruerat objektet.

“Rent praktiskt är det en jättestor fraktal – en massa pyramider som är formade till en gigantisk pyramid. Fraktal är en form som upprepar sig själv”, berättar Jakob.

Ett hundratal mellanstadieelever samlades i Frihamnen på måndagen för att vara med när Kolossen i Frihamnen restes.

»»» Se när kolossen restes i Frihamnen [GP TV]

»»» Tusentalet elever skapade kolossal pyramid [SR]

»»» Världens största fraktalpyramid [Älvrummet Blogg]