Små kommuner söker färre statsbidrag för skolsatsningar

Statsbidragen är en avgörande del i regeringens skolsatsningar. Varje år betalas det ut drygt 3,5 miljarder kronor till satsningar som lärarlyftet, matematiklyftet och karriärtjänster för lärare. Nu har Skolverket för första gången undersökt vilka kommuner som tar del av pengarna. Resultatet, som DN tagit del av, visar på stora skillnader mellan kommunerna.

»»» Små orter har inte råd att söka bidragen [DN]

»»» Direkt till statistiken [DN]