Ny matematikdidaktisk avhandling

I fredags disputerade Yvonne Liljekvist på sin avhandling inom ämnet pedagogiskt arbete: Lärande i matematik. Om resonemang och matematikuppgifters egenskaper. I avhandlingen behandlas matematikuppgifter i två perspektiv. I en studie tittar Yvonne på uppgifter som lärare har lagt upp på nätet. Den andra studien undersöker hur olika typer av uppgifter påverkar elevers möjligheter till lärande och deras lärandestrategier.

Resultaten visar att i en lärandesituation som består av upprepad träning av en lösningsmetod är elevernas resultat starkt beroende av deras kognitiva förmåga. Uppgifter som ger eleverna möjligheter att lösa dem med kreativa resonemang verkar i viss mån kompensatoriskt i förhållande till elevers kognitiva resurser. Testdeltagare som tränat via kreativa resonemang har en lägre kognitiv belastning.

»»» Läs mer [Skolporten]

»»» Ladda ner hela avhandlingen [Karlstads universitet]

»»» Se lista på tidigare svenska avhandlingar inom matematikdidaktik [NCM]