Matematiksatsningar missar grundproblemet

Ny analys visar att i årskurs 1 på gymnasiet har hälften av eleverna problem med enkla beräkningar de borde lärt sig på mellanstadiet. De politiska förslagen missar grundproblemen. Klasstorlek och betyg har bara marginell effekt. Avgörande är lärarens insats och kunskaper, skriver de två Göteborgsforskarna Christian Bennet och Madeleine Löwing. De är också kritiska till många tidigare satsningar på matematiken och skriver bland annat:

“De satsningar som gjorts inom skolan har dock inte i första hand handlat om att uppmärksamma lärarna på elevernas basfärdigheter i matematik utan har snarare handlat om hur undervisningen ska bedrivas. Fokus har förskjutits från innehållet i undervisningen till undervisningens form. “

»»» Läs vidare [DN]

»»» Matteproblemet är större än vi trodde [Expressen]

»»» Swedish pupils’ maths skills don’t add up[The Local]

»»» ”Det gäller att väcka elevens nyfikenhet” [DN]