Lärarutbildare tror inte på examenspremie

Medan höstens antagning visade ett ökat söktryck på förskollärar- och lågstadielärarutbildningen och så består det låga söktrycket till mellanstadie- och högstadielärarutbildningarna. En rundringning bland 20 högskolor som TT har gjort och utbildningarna till lärare i matematik och naturvetenskap ligger fortsatt sämst till. Flera av lärosätena ställer sig också skeptiska till att regeringens åtgärd att locka just denna grupp studenter med en examenspremie kommer att ha effekt.

»»» Läs vidare [SvD]