Kraftigt ras i högskolestudenters mattekunskaper

Resultaten på de diagnostiska prov i matematik som nyantagna ingenjörstudenter, på bland annat Chalmers och KTH, gör har rasat. Många studenter klarar inte ens uppgifter som ligger på högstadienivå.

»»» Låga mattekunskaper sänker nivån [SvD]

»»» Matteras på KTH och Chalmers [SVT]

»»» Färre Chalmerister klarar matten [GP]

Resultatet på dessa diagnoser har varit på nedgående under lång tid (se Aktuellt 2008-11-01) men de senaste åren har resultaten från KTH sett något bättre ut (se Aktuellt 2009-10-28). Andra länder har också motsvarande problem (se Aktuellt 2012-05-20). Högskoleverket gjorde 2005 en utredning om nybörjarstudenters kunskaper i matematik och där finns en sammanställning över diskussioner och rapporter om studenters bristande förkunskaper som sträcker sig tillbaka till 70-talet.

»»» Se även Mattebron

Hejdå Matematik [SvD]


Från tidigare Aktuellt

»»» Om förkunskaper