Debatt i Lund: Svenska skolor hämmar duktiga elever

Hämmar svensk skola duktiga elever? Det hävdar i alla fall en pappa i Lund med hänvisning till att hans dotter i årskurs 1 inte fick ta hem matteboken och räkna extra hemma.

Ur Skollagen kapitel 3, paragraf 3: Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

»»» Läs vidare [Sydsvenskan]