Stora utmaningar för högre matematikutbildning

Fredag 21 mars disputerar Olov Viirman på sin avhandling ”The function concept and university mathematics teaching”.

Där har han analyserat hur universitetslärare i kurser i matematisk analys bedriver sin undervisning. På ytan ser undervisningen likartad ut – läraren skriver på tavlan medan hen berättar något. Ett viktigt resultat i avhandlingen är dock att om man vill karakterisera undervisningen så räcker det inte att beskriva den yttre formen. I avhandlingen har sju föreläsningar analyserats med en diskurs-baserad metod och föreläsningarna karakteriseras i termer av två sammanvävda praktiker, en matematikdiskurs och en matematikundervisningsdiskurs.

»»» Läs mer om avhandlingen [My newsdesk]