Regeringen utvidgar lärarutbildningen

Regeringen vill utvidga lärarutbildningen med 9000 nya platser. Satsningen beräknas kosta 1.3 miljarder per år när den 2018 är fullt utbyggd.

“Vår bedömning är att den här kapaciteten att utbilda, inom matematik och de olika ämnena som man ska utbilda de blivande lärarna i, den kapaciteten finns på våra universitet och högskolor. Så jag ser inte att det skulle vara något problem för dem att bygga ut i den här omfattningen”, säger Jan Björklund.

»»» 9 000 nya platser på lärarutbildningen [SR]

»»» 9000 nya platser på lärarutbildningen [Lärarnas tidning]