Professor: Borg saknar stöd i forskning

På Affärsvärldens bank & finans-seminarium uttalade sig finansminister Anders Borg om svensk matematikundervisning som karakteriserad av “grupporienterad ”flumpedagogik” . Johan Lithner, professor i matematikdidaktik vid Umeå universitet tillbakavisar Borgs bild av hur matematikklassrum i Sverige ser ut.

“Det finns ingen forskning som stödjer Anders Borgs uttalanden om svensk matematikundervisning. Han beskriver någonting i skolan som inte finns. Matteklassrummet är ett av de mest konservativa klassrum som finns”, säger Johan Lithner till Skolvärlden.

Anders Borg menade att för att lära sig räkna “finns helt enkelt bara en teknik och det är att man räknar och sedan repeterar man det tills det sitter.”

Även detta är Johan Lithner kritisk till. “Det finns inget forskningsmässigt stöd för det påståendet. Att nöta tal är en del av inlärningen, men det är inte tillräckligt. Det finns en hel del som vi ser att eleverna kan lära sig mer genom att diskutera och samarbeta.”

»»» Professor: Borg saknar stöd i forskning [Skolvärlden]

»»» Borg står fast vid sin åsikt: [Skolvärlden]


Från tidigare Aktuellt

»»» Anders Borg sågar svenska matematikundervisning [2014-03-21]