Nytt nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk

Nu har ett nytt nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk, kommit från tryckeriet.

NOMAD nr 1, 2014 innehåller 3 artiklar, samt senaste nytt om nordisk matematikdidaktik.

Indrek Kaldo and Markku S. Hannula
Gender differences favouring females in Estonian university students’ views of mathematics

Hege Kaarstein
A comparison of three frameworks for measuring knowledge for teaching mathematics

Raymond Bjuland, Arne Jakobsen og Elaine Munthe
Muligheter og begrensninger for studenters læring i praksisopplæring – eksempel fra en førveiledningsdialog i matematikk

Christer Bergsten
News from Nordic mathematics education

Artiklarna i sammandrag, samt ledaren och Nordic news i fulltext, finns som vanligt på NOMADs webbplats.

e-NOMAD
Ett abonnemang på NOMAD ger dig tillgång till samtliga publicerade artiklar i fulltext (pdf).

»»» NOMAD:s webbplats