Mer matematik på högstadiet

Alliansen föreslår att elever på högstadiet skall få ytterligare en timmes matematikundervisning i veckan i tillägg till den utökade undervisningstid för de lägra årskurserna som riksdagen beslutade om för snart ett år sedan. Satsningen beräknas kosta 490 miljoner kronor om året.

“Vi tror att mer undervisning i matte, tillsammans med det mattelyft vi gör för att lärare ska fortbilda sig, kan rätta till kunskapsproblemen. Och då har vi redan förslagit mera matte för de tidigare årskullarna. Så, allt genomfört blir det en timma mer igenom hela grundskolan”, säger Fredrik Reinfeldt.

»»» Regeringen: Mer matte på högstadiet [Svt]

»»» Regeringens förslag i detalj [Regeringskansliet]


Från tidigare Aktuellt

»»» Riksdagen godkände mer tid för matematik [2013-04-25]