Matematikskräck delvis genetiskt

Forskare i Ohio i USA har med hjälp av tvillingstudier funnit att matematikångest delvis relaterar till genetiska faktorer. Omkring 40 % av variationen i matematikångest förklaras av personens gener, resten av olika omvärldsfaktorer.

»»» Who’s afraid of math? Study finds some genetic factors [Science Daily]