Anders Borg sågar svensk matematikundervisning

Finansminister Anders Borg (m) var kritisk mot svensk matematikutbildning när kan pratade på Affärsvärldens bank & finans-seminarium. “Förmodligen har vi en osedvanligt dålig pedagogik, därför att vi har gjort mer av grupporienterad ”flumpedagogik”, helt enkelt.”

Enligt finansministern beror de försämrade matematikkunskaperna i Sverige på att vi har ägnat för lite tid åt att räkna i skolan.

Det går inte att ”känna” mattetalen. Man kan inte samtala sig till ett deriveringsresultat. Man kan inte uppleva en andragradsekvation. Det hjälper inte om hela gruppen håller varandra i händerna och känner tillsammans, man hittar ändå inte svaret på Wikipedia. Det finns helt enkelt bara en teknik och det är att man räknar och sedan repeterar man det tills det sitter. Det är så man lär sig att räkna.

Regeringen har utökat undervisningstiden för matematik på låg- och mellanstadiet och vill även öka antalet undervisningstimmar på högstadiet senare i höst. De vill också öka antalet lärare i NO-ämnena och enligt Anders Borg ska mattelärarnas lönekuvert bli tjockare framöver.

»»» Anders Borg: Vi har för mycket ”flumpedagogik” [Affärvärlden]

»»» Intizes ordförande kommenterar Borg [Intize]