OECD: Om Sverige och PISA-resultaten

Tisdagen den 18 februari överlämnades rapporten PISA 2012: Resources, policies and practices in Sweden till utbildningsminister Jan Björklund. Rapporten från OECD är en genomgång av vad Sverige kan lära av de länder som presterar bäst i PISA 2012.

»»» Se webbutsändning från regeringens pressträff [Regeringskansliet]

»»» Sverige bör höja lärarlönerna [SvD]

»»» Rapporten i fulltext [Regeringskansliet]