Matematiklyftet kan vända utvecklingen

En undersökning från Lärarnas Riksförbund visar att åtta av tio lärare som har deltagit i undersökningen tror att Matematiklyftet kan vända resultattrenden.

»»» Mattelyftet kan vända utvecklingen [Skolvärlden]


Från tidigare Aktuellt

»»» Om Matematiklyftet