Kul-tur med litteratur och spännande matematik

Åsa Tegsten och Hans Strömberg, Helenelundsskolan i Sollentuna, erhöll Nämnarens resestipendium på 25000 kr för bästa idéutställning, Kul-tur med litteratur och spännande matematik, vid Matematikbiennalen i Umeå, som genomfördes 6-7 februari.

Utställningen redovisar Åsa Tegstens och Hans Strömbergs arbete med att genom litteraturen låta elever i årskurs 7-9 möta spännande matematik. De får möta Robert i Hans Magnus Enzenbergers Sifferdjävulen och de kommer att möta en matematikprofessor i Yoko Ogawas En gåtfull vänskap.

Eleverna får genom litteraturen uppleva och fascineras av matematiken. Det kan till exempel handla om att fördjupa sig i vänskapliga tal eller att förundras över att 11×11=121 och att 111×111=12321.

Juryns motivering

Utställningen visar en undervisningsidé med spännande och utmanande matematik som vänder sig till elever i senare årskurser. Den har en klar bildningsaspekt och en tydlig koppling till biennalens tema, Matematik i kulturens tecken. Juryn är övertygad om utställningen kan bli en inspirerande och uppskattad artikel i ett kommande nummer av Nämnaren.

Jury
Jorryt van Bommel, Johan Häggström, Annalisa Rådeström och Anders Wallby

»»» Läs mer om Sifferdjävulen [Alfabeta bokförlag]

»»» Läs mer om en gåtfull vänskap [Bonniers förlag]