CULs forskarskola: Sök forskarutbildning

I årets ledigkungörelse för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforsknings forskarskola vid Göteborgs universitet finns flera möjligheter för dig som matematiklärare att söka forskarutbildning.

»»» Dags att söka CUL:s forskarskola [Göteborgs universitet]

»»» Ledigkungörelse och ansökan [Göteborgs universitet]