Är universum en simulering?

Om universum så som vi uppfattar det egentligen bara är en simulering i någons dator, så skulle det kunna förklara varför så mycket i vår värld uppför sig matematiskt och varför matematikens objekt och resultat förefaller vara oberoende av tid och rum.

»»» Is the universe a simulation? [NY Times]