21 miljoner till Umeå universitet för matematikforskning

Mats G Larsson har beviljats ett forskningsanslag om 21 miljoner kronor för forskning om så kallade finita element som är en metod för att göra komplexa beräkningsproblem med hanterbara. Projektet syftar både till att utveckla nya matematiska analyser och till att utveckla implementeringar av sådana metoder för industrin.

»»» 21 miljoner till matematikforskning i Umeå [My Newsdesk]