USA: Smågruppsundervisning effektiv

Amerikanska ungdomar med svaga matematikkunskaper och en historia som inkluderar frånvaro och disciplinproblem lärde sig under 8 månaders intensivundervisning lika mycket som amerikanska ungdomar generellt lär sig under tre år.

»»» Läs vidare [NYTimes]


Från tidigare Aktuellt

»»» Lovande intensivundervisning [2011-08-12]