Träning av approximativ taluppfattning förbättrar matematikprestationer

Den approximativa taluppfattningen är en förmåga att snabbt, utan att medvetet räkna, avgöra vilken av två samlingar av objekt som har innehåller flest objekt.
Forskare i Illinios har visat att träning av denna förmåga förbättrar barns prestationer på aritmetiktester. Det har tidigare varit känt att barn som har en bra approximativ taluppfattning också presterar bra i skolan, men detta är den första studie som visar att träning av den approximativa taluppfattningen förbättrar matematikprestationerna.

»»» ‘Intuitive’ Training Improves Math Scores [psychcentral.com]

»»» Testa din approximativa taluppfattning! [nytimes.com]

Tidigare Aktuellt
Är förmågan att tänka matematiskt medfödd?