Regeringen inrättar skolkommission och råd

OECD kommer på den svenska regeringens begäran att inrätta en skolkommission som skall analysera det svenska skolväsendets kvalitet med anledning av PISA-mätningen. Samtidigt inrättas också ett utbildningsvetenskapligt råd för samråd med regeringen i skolfrågor.

»»» Läs vidare [Regeringskansliet]

»»» Hur ska den svenska skolan räddas? [Sveriges radio]

»»» Per Kornhall: Nej jag tycker inte regeringens initiativ är en skolkommission [Skolvärlden]

»»» Björklunds skolkommission kritiseras [Dagens samhälle]

»»» Baylan vill se annan Skolkommission [SvD]