Premiera lärartillgänglig forskning

Som mer eller mindre direkta kommentarer till regeringens beslut att inrätta ett skolforskningsinstitut har det rests funderinger om hur lärare och forskare samarbetar.

Att få in forskning i lärares vardag handlar inte bara om att lärare måste läsa forskningslitteratur. Det handlar också om hur forskningen bedrivs, skriver Lisa Björklund Boistrup i Skolvärlden och önskar att artiklar riktade till lärare skulle premieras högre i forskarvärlden.

På Skola och Samhälle skriver en stor samling lärare och forskare om att istället för nationellt finansierade satsningar på forskningssammanställningar så är det mer lärardriven forskning som behövs.

»»» Premiera lärartillgänglig forskning [www.skolvarlden.se ] »»» Avsätt resurser åt lärardriven skolforskning! [www.skolaochsamhalle.se]

Tidigare aktuellt
Regeringen inrättar skolkommission och råd