Inga enkla slutsatser kan dras av PISA

Forskare varnar för att dra slutsatser av relationer mellan ett lands presentation i PISA och organisationen av landets utbildningssystem.

Analyserna i PISA-rapporten bygger på korrelationsberäkningar och säger inget om orsakssambanden. Akademisk och mer noggrann analys av PISA-data kommer ibland till motsatta resultat jämfört med det som presenteras i PISA-rapporerna.

»»» Läs vidare [DN]

»»» OECD:s PISA-ansvarige pekar på lärarnas nyckelroll [Svt]


Från tidigare Aktuellt

»»» Pisa-reaktioner [ 2013-12-04 ]