Förskoleklass blir obligatoriskt?

Regeringen vill skapa ett 10-årigt skolsystem och göra förskoleklassen obligatorisk och låta den regleras fullt ut av läroplanens kursplaner. »»» Läs vidare [DN]

Läs mer
»»» Höga krav på fyraåringar [Svd]