Förskoleklass blir obligatoriskt?

Regeringen vill skapa ett 10-årigt skolsystem och göra förskoleklassen obligatorisk och låta den regleras fullt ut av läroplanens kursplaner.

»»» Läs vidare [DN]


Läs mer

»»» Höga krav på fyraåringar [Svd]