Experter varnar för PISA-överdrifter

Peter Nyström, föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) med lång erfarenhet av arbete med internationella komparativa studier och Magnus Oscarsson, projektledare för PISA i Sverige, varnar för att dra förhastade slutsatser ur PISA studien.

»»» Läs vidare [Tidningen Curie]