Amerikanska matematikorganisationer om effektivt tänkande

På det stora gemensamma mötet mellan de två amerikanska matematikorganisationerna American Mathematical Society och Mathematical Association of America har det diskuterats vad som är effektivt matematiska tänkande.

»»» Läs vidare [American Mathematical Society]