nr 4, 2013

 

Flera lösningar på ett problem – den japanska metoden
Yoshinori Shimizu
Japanska matematiklärare organiserar ofta en hel lektion kring ett fåtal problem och med fokus på elevernas olika lösningar. I den här artikeln ges en översikt över hur lärare i Japan undervisar i matematik med hjälp av problemlösning men även en bild av hur de vanligen organiserar en sådan lektion. Här diskuteras också de underliggande synsätt som lärarna baserar sin undervisning på, speciellt på hur de låter matematiken vara svår för eleverna, hur de fokuserar på problemlösningsmetoderna och på att säga rätt saker vid rätt tillfälle.

Två perspektiv på att utveckla algebraiska uttryck
Florenda Gallos Cronberg & Truls Cronberg
Svenska elever påstås ha svårt med mönstertänkande. Eller är det så att de inte får lärarledd undervisning i hur de ska gå från ett mönster de ser till att uttrycka det algebraiskt? Artikelförfattarna jämför hur introduktionen av att skriva algebraiska uttryck kan se ut i Sverige och i Japan.

Bedömning som redskap
Jenny Lundin Jakobsson & Mia Öberg
Problemlösning är centralt för artikelförfattarnas undervisning. Men hur ska man gå tillväga för att bedöma elevernas kunskaper? Här ges exempel på när eleverna själva får delta i bedömingen, stödda av bedömningsmatriser. Bedömning är något som sker ständigt i klassrummet. Återkoppling, kamrat- och egenbedömning är värdefulla verktyg för framgångsrikt lärande. Bedömningen kan också bidra till att elevens medvetenhet om den egna utvecklingen ökar.

Statistiska begrepp och uttrycksformer
Kristina Juter
Statistik är ett matematikinnehåll som inbjuder till såväl tematiskt arbete som ämnesintegrerat. Redan i statistikens historiska barndom insåg man vikten av presentationen. I den här artikeln som främst riktas till åk 4-6 diskuteras olika uttrycksformer i undervisningen om statistik.

Hur sannolikt är det?
Karin Landtblom
Uttrycket ”Hur sannolikt är det på en skala …?” använder många till vardags, ofta med viss ironi. I denna artikel om grunder för begreppet sannolikhet åskådliggör författaren begreppet, bland annat genom att pricka in olika sannolikheter på en skala från noll till hundra procent och använder sig av tallinjen, detta mångsidiga undervisningsverktyg. Artikeln riktar sig främst till dig som undervisar yngre elever.

Uppslaget: Stjärnor för stora och små.

Stjärnor – tema för julmatematiklektioner
Juan Parera-Lopez
Stjärnor är en vanligt förekommande symbol i vardagen, särskilt i adventstider. Förutom
att de lyser upp när vi har det som mörkast kan de ge rika uppslag till innehåll i geometriundervisningen. Artikelförfattaren ger oss här en guidad tur bland såväl två- som tredimensionella stjärnor för gymnasiet.

Att kommunicera om likamedtecknet
Charlotta Blomqvist & Sharada Gade
I denna artikel beskriver en lärare och en forskare sitt arbete med att utveckla den muntliga kommunikationsförmågan inom matematik i en fjärdeklass. Aktionsforskning utgör bakgrunden för arbetet och likamedtecknet står i fokus när eleverna utmanas i sitt matematiska tänkande med hjälp av lappar.

Lärarhandledning för inspiration och kompetensutveckling
Linda Ahl, Lena Hoelgaard & Tuula Koljonen
Lärarhandledningar till matematikläromedel har stor potential. De kan stödja och inspirera läraren i planeringsarbetet och användas för att utveckla undervisningen. Artikelförfattarna ville veta hur handledningar används och frågade blivande och verksamma lärare vad de vill att handledningar ska innehålla.

Matematikbiennalen 6–7 februari 2014

Vi har läst

Problemavdelningen

Kängurusidorna

Matematiklyftets utprövningsomgång
Anders Palm
Mellan oktober 2012 och mars 2013 genomfördes en utprövningsomgång av Matematiklyftet i liten skala. Syftet med utprövningsomgången var att se hur modellen, modulerna, lärportalen och utbildningsinsatserna för handledare och rektorer fungerar. I denna artikel lyfts de mest centrala resultaten från en utvärdering.

Matematiklyftets moduler
Korta presentationer av modulerna för samband & förändring 4-6 samt 7-9, problemlösning 7-9 samt sannolikhet & statistik 4-6.

Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström