Undersöker matematiklärande i förskolan

“Jag vill förstå hur barn resonerar matematiskt och hur man kan ge stöd för att de ska utvecklas i sitt tänkande. Det fascinerar mig att det som görs i förskolan faktiskt är grunden för ett livslångt lärande”, säger Camilla Björklund, ny docent vid Göteborgs universitet. I den nya läroplanen för förskolan lyfts matematiken fram som ett viktigt innehåll i verksamheten.

En del lärare tolkar det som att vi ska ha mattelektioner i förskolan och när den föreställningen möter lektraditionen i förskolan uppstår en konflikt. Men avsikten är inte att ha mattelektioner i förskolan. Istället ska vi jobba med de traditioner och de aktiviteter som redan finns där, men vara tydligare med vad det är vi strävar mot.
»»» Läs vidare [Göteborgs universitet]
»»» Läs om Camilla Björklunds avhandling [Åbo akademi]